Tìm hiểu về quá trình xây dựng khách sạn Burj Al Arab ở dubai by HK Architecture & Construction   4 год. назад

1,292,309 просмотров

2,955 Likes   753 Dislikes

Ссылка на видео. Код для вставки.

Bạn có thể tham khảo thêm website làm mô hình kiến trúc của chúng tôi tại:


загрузка...

Комментарии

Похожее видео

Новости